Huisregels

Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven.
Dit verwacht ik ook van personen die in mijn praktijk komen voor een massage.

Keep Steady geeft enkel en alleen massages die elders op deze site genoemd zijn.
Andere verzoeken worden niet gewaardeerd.

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de massage geannuleerd te worden.
Afspraken binnen 24 uur gecanceld, worden volledig in rekening gebracht.

Voor de start van een eerste massage vindt een korte intake plaats die betrekking kunnen hebben op leefgewoonte, sportieve en medische verleden.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dienen voor aanvang van de massage aan mij te gemeld te worden. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Keep Steady is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Laat sieraden en belangrijke persoonlijke bezittingen bij voorkeur thuis.

Keep Steady is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Keep Steady behoudt zich het recht personen te weigeren als deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

Mobiele telefoon dient uitgeschakeld te zijn in de massageruimte.